Rehabilitering efter arbetsskada

Om du mot förmodan har skadat dig i ditt arbete så kan det komma en tid av rehabilitering så du ska kunna återgå till ditt arbete som en pigg och frisk människa. Det är framförallt du själv som har ett ansvar för in rehabilitering men också det företag du arbetar för och försäkringskassan.

Det finns lagstadgade försäkringar som gör att arbetsgivaren och försäkringskassan ska vara involverade i din rehabilitering. Dock på olika sätt. Här hittar du bra information om detta för att få veta mer om just de olika delarna i den rehabiliteringsplan och ersättning som du har förutsatt att du ställer upp på den rehabilitering som erbjuds.

Man brukar nämna olika typer av arbetsskador. Olycksfall i arbetet räknas när du är med om en olycka under din arbetstid. Färdolycksfall är när du åker till eller från din arbetsplats. Skulle du bli sjuk på grund av något skadligt på din arbetsplats så räknas detta som en arbetssjukdom. Den sista är smitta och detta är om du vid arbete av något smittsamt arbete blir sjuk på grund av detta.

Inom olika kollektivavtal så finns det olika typer av försäkringar. Om du råkar ut för arbetsskada så anmäl detta till din arbetsgivare och försäkringskassan. Om du under en längre tid blir arbetsoförmögen och sjukskriven under en längre period. Det kan också vara skillnad beroende på vilken ålder du befinner dig i.

Anmäl alltid till din arbetsgivare om du är sjuk och du får sjuklön för den period du varit hemma. Detta gäller de första 14 dagarna. Om du är sjuk längre än så får du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Förhoppningen är att du snabbt ska kunna vara tillbaka i arbete och därför så har din arbetsgivare en skyldighet att upprätta en plan för att du ska åter kunna gå tillbaka i arbete.